Geen foto beschikbaar...

Woensdag 4 maart - Carla Huys van de Firma Lamont


geen plaatje beschikbaar Op woensdag 4 maart 2020 om 13.30 uur brengt Carla Huys van de firma Lamont ons een leerrijke voorstelling over milieuvriendelijke onderhoudsproducten en verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. Dit alles gekruid met veel humor en een Vlaamse tongval.......
We beginnen eerst met koffie/thee en iets lekkers.
Daarna laat Carla u alle mogelijkheden en voordelen zien van de producten die zij bij zich heeft. Producten die bestemd zijn om uw huis op orde te houden en producten om uw lichaam eens heerlijk te verwennen. We lassen ook een pauze in, om alle indrukken te laten bezinken. De voorstelling beëindigen we met een gratis tombola. Ook is er een vrijblijvende mogelijkheid tot aanschaf van artikelen (géén koopverplichting!). Deze voorstelling heeft plaats in de foyer van "De Halle". We hopen u op deze middag te kunnen begroeten. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Seniorenvereniging Kanaalzone. Gelieve het onderstaande aanmeldingsformulier voor 26 februari a.s. in te leveren bij Geleijn Kaijser, Molenstraat 22, 4571 EZ Axel; gkaijser@zeelandnet.nl. U kunt zich aanmelden via de mail of hier aanmelden op de website.


Dinsdag 31 maart - Museumplus reis naar het Zeeuws-Museum.


geen plaatje beschikbaar Op dinsdag 31 maart a.s. organiseren we in samenwerking met BankGiroLoterij (Museum Plus Bus) een busreis naar het Zeeuws museum in Middelburg. In principe is deze reis bestemd voor mensen die 70 jaar of ouder zijn. Een ander criterium is dat de deelnemers i.v.m. hun lichamelijke conditie geen museumbezoek kunnen afleggen. In de bus is plaats voor 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel. Verder is er plaats voor 16 opvouwbare hulpmiddelen (rollators of opvouwbare rolstoelen). Zo nodig mag er ook een begeleider mee. Als u niet aan voornoemde voorwaarden voldoet, kunt u zich toch aanmelden, maar u zult begrijpen dat de mensen die wél aan de voorwaarden voldoen voorrang genieten. De precieze invulling van het programma is op dit moment nog niet bekend. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen ruim van tevoren het programma. De dag zal zich ongeveer afspelen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Instappen is alleen mogelijk bij de Halle te Axel. De dag bevat de volgende onderdelen: de busreis, een gezamenlijke lunch, een kopje koffie, de entree van het museum en een rondleiding in het museum. Wij kunnen u deze interessante reis aanbieden voor de prijs van € 15,00 per persoon. Let op: er kunnen slechts 33 personen gebruik maken van dit arrangement. Dus wees er vlug bij, pas bij betaling is de reservering definitief en vol is vol! Gelieve u aan te melden voor maandag 2 maart a.s. door het onderstaande strookje in te leveren bij: Rien de Regt, Molenstraat 27, 4571 EZ Axel, tel. 06-51084943. Mailen mag ook: rienderegt@zeelandnet.nl. U kunt het verschuldigde bedrag storten op rekeningnummer NL15RABO 0314082972 t.n.v. SVK onder vermelding van ‘busreis museum Middelburg’. U kunt u ook hier aanmelden op de website.


Bingo.


geen plaatje beschikbaar

Iedere vierde vrijdag van de maand organiseert Seniorenvereniging Kanaalzone een gezellige bingomiddag:

28 februari 2020, 27 maart 2020, 24 april 2020, 22 mei 2020, 26 juni 2020.
Er zijn iedere bingo leuke prijzen te winnen en u bent van harte welkom.
Heeft u niet gewonnen dan heeft u toch een gezellige middag gehad.
De zaal is open om 13.00 uur.
De bingomiddag begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur (i.v.m. taxivervoer).


Bingokaarten kosten € 1,50 per stuk (7 ronden); prijs koffie/thee met iets lekkers erbij: € 1,00.

De Belastingservice


geen plaatje beschikbaar De Belastingsservice bestaat uit een team van belastinginvullers die helpen bij het invullen van belastingaangiften en het aanvragen/wijzigen van Toeslagen. In maart 2020 is er een invuldag voor onze leden belegd in de Halle. Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van januari 2020.
Na deze invuldag kunt u eventueel altijd nog contact opnemen met ons ombudsteam: telefoonnummer 0115-565027, 06-40256578. Zo mogelijk zullen zij u dan verder op weg helpen.
Deze gratis service is alleen voor leden van de Seniorenvereniging Kanaalzone.

Voorbije Activiteiten

Fietstocht.


geen plaatje beschikbaar Op woensdag 3 juli j.l. stond onze fietstocht op het programma. Alhoewel het ’s ochtends wel aan de frisse kant was, werd het wat later toch een prima fietsweertje. In totaal noteerden we 225 deelnemers. De ontvangen complimenten over de route welke we na afloop ontvingen deden ons goed en de gratis wafel welke men ontving liet men zich goed smaken. Eén van de deelnemers vond het jammer dat de krokussen welke men begin dit jaar had geplant niet meer zichtbaar waren. Dat had volgens hem de route langs het traject van de Dodendraad nog prachtiger gemaakt. Samengevat: het was een prachtige dag welke ons als organisator veel voldoening gaf.
Uiteraard zou zo'n dag niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze vele vrijwilligers. Alle vrijwilligers die hun steen(tje) hebben bijgedragen worden van harte bedankt!


geen plaatje beschikbaar

Busreis naar Antwerpen


In 2018 ging de busreis in het najaar naar Antwerpen. We kunnen wederom terugzien op een plezierige reis. We kregen het weer dat we verdienden en zeker tijdens de rondvaart door de Antwerpse haven was dat een prettige bijkomstigheid. We bezochten ’s middags het Red-Star Line museum. Dat was pas helemaal gerenoveerd en zag er prachtig uit. We kregen een indruk onder welke (soms erbarmelijke) omstandigheden miljoenen mensen naar Amerika en Canada vertrokken, in de hoop daar een beter leven te kunnen opbouwen (komt u dat verhaal in deze tijd ook zo bekend voor?). We mochten nog een uurtje in Antwerpen rondlopen, maar de meeste vermoeide lijven zochten een zonnig terras op. Toch wisten twee dames in dat uurtje nog een fraaie handtas te scoren. Die kunnen er van de winter tegen! De dag werd met een goede maaltijd afgesloten in Huyze Zorgvliet te Sint Niklaas. Goed om te weten: alle gemeentelijke musea in Antwerpen zijn op de laatste woensdag van de maand gratis te bezoeken. Dit museum valt daar ook onder.geen plaatje beschikbaar

De gezellige fietstocht van 16 juni.


Omdat er op deze zaterdag heel veel andere activiteiten in de regio georganiseerd waren was het zeker niet heel druk, maar onze leden waren lovend over de route. (Sommigen zeiden zelfs dat ze stukken van de omgeving gezien hadden die voor hen helemaal nieuw waren). Het was een fijne dag, met lekker droog weer, en vele gezellige gesprekken aan de ronde tafel in de Halle. Jaap Overdulve heeft opnieuw leuke foto's gemaakt. Hier kunt u ze bekijken.geen plaatje beschikbaar

Verslag van de busreis van 15 mei naar Westhoek.


Op dinsdag 15 mei jl. maakten we een busreis naar de Westhoek in België. Een streek met een rijke historie, onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen in de 1e Wereldoorlog (De Grote Oorlog). De bus zat helemaal vol. We hadden een vakkundige chauffeur. Naast hem zat de gids. Deze man vertelde enthousiast over alles wat er te zien was en hij zorgde met zijn uitleg ook voor verdieping. Het was al lang geleden dat ik zoveel belangwekkende informatie over me heen gestrooid kreeg. Wat een bevlogen mens! En een dergelijke reis is sterk afhankelijk van de gids, daar valt of staat alles mee. En het stond als een huis! We hebben heel wat kunnen bewonderen. We bezochten de Britse begraafplaats Tyne Cot, maar ook de Duitse begraafplaats in Vladslo, met de bekende beeldengroep “Het treurende ouderpaar” van Käthe Kollwitz. Maar wat een verschil in sfeer tussen de Engelse begraafplaatsen en dit Duitse oorlogskerkhof. We volgden een stuk langs de IJzer en hielden even stil bij de Dodengang. Daarvoor hielden we halt bij de IJzertoren. De chauffeur zag ook kans ons door de Menenpoort te loodsen, met daarin de namen van zo’n 55.000 vermisten gebeiteld. Onvoorstelbaar….
We bezochten verder Hill 62, ook indrukwekkend. Gelukkig was er ook een wat luchtiger onderdeel: we bezochten koekjesfabriek Jules Destrooper en werden daar op een geestige manier rondgeleid. Niemand kwam ongeschonden langs het winkeltje. Na het bezoek woog de bus heel wat kilootjes zwaarder…. Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten. ’s Morgens kregen we koffie met een koek waar je niet overheen kon kijken. De lunch bestond uit drie ruimbelegde broodjes en deze dag werd afgesloten met een smakelijk diner. Jawel, het was een vermoeiende dag, maar een dag waarop een ieder met plezier zal terug kijken.
Rien de Regt.


geen plaatje beschikbaar

Het was druk op de jaarvergadering.


18 April was een uitzonderlijk warme dag. De zon scheen uitbundig, het was heel warm in de Halle, maar toch zat de zaal vol. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak werden eerst de verenigingszaken afgehandeld. Jannie de Roose werd herkozen. Anneke Langen werd benoemd als lid van het bestuur en als secretaris. De kascommissie rapporteerde dat de boeken voor het jaar 2017 goedgekeurd zijn. De voorzitter keek terug op het verenigingsjaar 2017 en we herdachten met een minuut stilte de leden die overleden waren. De voorzitter bedankte de bestuursleden en de vrijwilligers voor het vele werk dat elke keer weer door hen wordt verzet. Mevrouw Tannie van de Velde werd deze keer extra in het zonnetje gezet, omdat ze al jaren onze Nieuwsbrief in Terneuzen bij de leden in de brievenbus stopt. Toen was het tijd voor de lunch. Jetty had drie grote pannen heerlijke tomatensoep met heel veel balletjes gemaakt, wel rond de 500, en het was Jannie weer gelukt om ast in te slaan voor op het brood. Ondanks de warmte werd er smakelijk gegeten en er bleef niet veel over. Een van onze leden, Gea Trapman, trad een aantal keren op met een groot repertoire accordeon- liedjes. Dat zorgde gelijk voor een gezellige ambiance. Na de lunch was het griezelen met Piet Scheerders en Hans van Bellen. Piet vertelde over spraakmakende moordzaken uit de streek van rond de 19de eeuw. Van de duiveljager uit Koewacht die zijn vrouw mishandelde en vermoordde en die de laatste ter dood veroordeelde was in Zeeland. Hij vertelde over “De ijzingwekkende moord in Clinge”, een crime passionel en ten slotte de droevige historie van “het Moordhof.” Deze moorden hadden toendertijd zoveel teweeg gebracht dat er over verteld werd. Niet maar ene keer, maar iedere keer weer als mensen samen waren. De beste manier om dit te onthouden was er een lied van te maken op simpele melodie, zodat het meegezongen kon worden. Piet en Hans vertolkten deze liedjes op gevoelige wijze en er werd volop meegezongen. Het was een zeer geslaagde jaarvergadering en het was fijn om elkaar weer te zien en bij te praten. De foto's van deze middag zijn gepubliceerd op de foto-pagina.


geen plaatje beschikbaar

10 januari 2018: Nieuwjaarsborrel en optreden Sonja & Jolanda


Op deze woensdagmiddag was er een gezellig samenzijn in De Halle te Axel. De voorzitter opende de bijeenkomst, en er was koffie, thee en gebak. Daarna werd de splinternieuwe website van onze vereniging gepresenteerd.

De middag werd opgeluisterd door het optreden van Sonja en Jolanda met hun show "De tijd van toen". Het was een heerlijke interactieve meezing- en luistervoorstelling met liedjes van toen. We hebben zo gelachen.
Na afloop was er voldoende tijd voor gezellig napraten, en werden de prijzen van de verloting uitgereikt.

De foto's van deze middag zijn gepubliceerd op de foto-pagina.