Geen foto beschikbaar...

Jaarverslag 2018


Het jaar 2018 zit er op. Het was een jaar vol activiteiten, die bijna allemaal vlekkeloos verliepen. Ons ledental blijft stabiel en over het algemeen hoorden we alleen maar positieve geluiden. Op 31 december 2018 stonden er bij onze afdeling 271 leden ingeschreven. Er kwamen 25 nieuwe leden bij, er waren helaas 20 opzeggingen en 8 leden overleden in 2018. Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde elke 1e en 3e vrijdag van de maand. We zijn een actieve vereniging, waar veel activiteiten plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat we regelmatig de “koppen” bij elkaar steken. Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We doen nooit tevergeefs een beroep op onze acht “officiële” vrijwilligers. Marjanne Zwanenburg stopte met haar activiteiten voor onze vereniging. Zij verzorgde de Nieuwsbrief en maakte de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen. Spijtig, maar het is niet anders. Vanaf deze plaats wil ik Marjanne van harte danken voor al de energie en tijd die zij in het werk voor de Seniorenvereniging heeft gestoken. De Nieuwsbrief wordt nu verzorgd door onze secretaris Anneke Langen. Suzanne Verlinde is om gezondheidsredenen gestopt als vrijwilliger. Ook haar wil ik hartelijk dank zeggen voor al het werk dat zij voor onze vereniging heeft gedaan. Bea de Caluwé is het vrijwilligersteam komen versterken. We konden het financiële jaar positief afsluiten, de penningmeester beheert de kas op professionele wijze.
Themamiddagen.
Op 10 januari hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Op deze middag werd onze website gelanceerd. Die zag er prachtig uit. Het glas werd geheven op het nieuwe jaar en op de nieuwe website. Sonja en Jolanda traden op met hun show “De tijd van toen”. Dat was een heerlijke interactieve meezing- en luistervoorstelling met liedjes van toen. Op 7 maart was Carla Huys van de firma Lamont te gast. Zij vertelde de aanwezigen alles over milieuvriendelijke onderhouds- en verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. Iedereen was op deze middag welkom, zonder koopverplichting. Op 12 september was er een bijeenkomst over Buurtzorg. Enkele dames lieten ons middels een powerpointdemonstratie zien wat Buurtzorg kan betekenen. Na dit serieuze gedeelte zorgde Leo Simoskie voor de muzikale ontspanning. Bekende en minder bekende meezingers zorgden ervoor dat een ieder uit volle borst zijn of haar zangtalenten kon botvieren. Op 17 oktober was het Rode Kruis te gast. Samen met Stan Burgerhulpverlening (voorheen Hartveilig Wonen) werd deze middag verzorgd. Eerst werd een presentatie over het Rode Kruis gepresenteerd door Cor Zwanenburg, wnd. secretaris Rode Kruis afd. Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Er waren films over het 150-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis, het werk van het Rode Kruis in Zeeuws-Vlaanderen en over hoe reanimatie werkt. Projectleider Monique Bosscher vertelde het een en ander over het werk van de Stan Burgerhulpverlening. Stan heeft in wijken burgerhulpverleners voor reanimatie en AED voordat de ambulance arriveert. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Tijdens de pauze en na afloop verzorgden de EHV-vrijwilligers Joke en Rinus van Leeuwen demo’s reanimatie en AED. Alle themamiddagen werden goed bezocht, gemiddeld waren er zo’n 80 mensen aanwezig. Tenslotte werd op 7 november een gezellige middag in de grote zaal van de Halle gehouden. Sandra Mooy was onze gast en zij maakte er een feestelijke middag van. Zij bracht een breed meertalig repertoire uit de jaren 60 tot heden ten gehore. Natuurlijk ook menig meezinger en de bezoekers lieten zich daarbij niet onbetuigd. Een mooie afsluiting van het jaar 2018. Alle activiteiten hebben naast een bindend ook een ledenwervend karakter. Tegen betaling van een kleine bijdrage kunnen daarom ook niet-leden onze bijeenkomsten bezoeken.
Busreizen.
Op dinsdag 15 mei gingen we met Diederik Reizen naar de Westhoek. In Diksmuide werden we ontvangen met koffie/thee en een boterkoek. Daarna volgde een rit door de door de Eerste Wereldoorlog getekende Westhoek. We bezochten o.m. Hill 62, een geallieerde oorlogsbegraafplaats en een begraafplaats van Duitse gevallenen. Ook de Menenpoort in Yeper werd nog even aangedaan. In de Oude Abdij te Lo genoten we van een uitgebreide lunch. We bezochten daarna de koekjesfabriek Jules De Strooper in Lo. In Diksmuide sloten we af met een heerlijk diner. Op dinsdag 25 september gingen we met dezelfde busmaatschappij naar Antwerpen. Met een schip van Rederij Flandria maakten we een havenrondvaart. Dit was een indrukwekkende tocht en we hebben het aantal containers dat we tegenkwamen maar niet geteld. We kregen aan boord ook nog koffie/thee met een koek. Vervolgens brachten we een bezoek aan het pas gerenoveerde Red Star Line museum. Twee miljoen passagiers maakten met stoomschepen van de Red Star Line de oversteek naar Noord-Amerika. Dit vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Om van deze indrukken bij te komen konden we nog even de stad in duiken. De meeste deelnemers kwamen echter niet verder dan een zonnig terras. De dag werd afgesloten met een smakelijk diner in Huyze Sorgvliet te Sint Niklaas. Zaterdag 20 oktober gingen we met een bus van AMZ naar de BeleefPlus Beurs in Goes. Deze werd gehouden in de Zeelandhallen. Diverse thema’s passeerden de revue: vrije tijd, vakantie, wonen, zorg&welzijn, tuin&tuinieren en mobiliteit. De laatste reis in 2018 ging naar de Kerstmarkt van Intratuin in Halsteren. Nu werden we vervoerd met een bus van Personenvervoer Zeeuws-Vlaanderen (PVZV). De touringcar was helemaal volzet en de mensen keken in de hallen van Intratuin hun ogen uit. Zo kwam een ieder langzaamaan in de juiste kerststemming. We kunnen terugzien op vier geslaagde reizen. De bussen waren steeds tot de laatste plaats bezet. Alleen bij de reis naar Goes bleven er wat stoelen onbezet. We vragen ons af of twee compleet verzorgde busreizen van Diederik in de toekomst financieel nog wel haalbaar zijn. Het moet voor onze kas, maar ook voor uw portemonnee wel leuk blijven!
Jaarvergadering.
De jaarvergadering vond op 18 april plaats. Jannie van Damme was periodiek aftredend en zij werd met algemene stemmen herkozen. In het bestuur was één vacature. Het bestuur droeg Anneke Langen voor om in deze vacature te voorzien. Zij werd met algemene stemmen in het bestuur gekozen. Er vond ook een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement plaats: artikel 4, lid 5. Tussen de middag gebruikten we de lunch. Bestuur en vrijwilligers hadden alles uit de kast gehaald om weer iets lekkers op tafel te zetten. Zij slaagden met vlag en wimpel. Na de lunch was het de beurt aan Piet Scheerders (verteller) en Hans van Bellen (gitaar) om te vertellen en te zingen over moorden die in vroeger tijd in onze regio werden gepleegd. Ons lid Gea Trapman zorgde op verschillende momenten voor een muzikaal intermezzo.
Voor- en najaarsdiner.
Het voorjaarsdiner zag er anders uit dan we gewend waren. We konden door onvoorziene omstandigheden geen gebruik meer maken van de diensten van Jan van den Berk. Dus waren we genoodzaakt een andere invulling te zoeken. Dat werd Moy Fa. Een prima keuze. In Chinese sferen genoten de aanwezigen van het prachtige en rijk gevarieerde buffet dat de medewerkers van Moy Fa voor ons hadden klaar gemaakt. Verandering van spijs doet eten. Het najaarsdiner werd daarom verzorgd door Bucky’s Catering. Zij serveerden het menu “Vlaamse smaken”. Dat bleek ook een schot in de roos. We zaten nu met z’n allen beneden in de foyer. De medewerkers van De Halle hadden de foyer prachtig in kerstsfeer gebracht. Ook deze invulling is zeker voor herhaling vatbaar! De diners worden gemiddeld door zo’n honderd leden bezocht.
Nieuwsbrief.
In 2018 kwamen er acht Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds weer opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. De lay-out van de eerste Nieuwsbrieven werd verzorgd door Marjanne Zwanenburg, vanaf editie nummer 7 nam Anneke Langen dit van haar over. Als u de Nieuwsbrief via de mail ontvangt, hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de Nieuwsbrief in frisse kleuren. Website. We zijn erg trots op onze website. Deze ziet er prima uit en is altijd up-to-date. Anneke Langen beheert deze website met hart en ziel. Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt er voor dat de lezers een indruk krijgen van de uitvoering van bijna al onze activiteiten.
Bingo.
We organiseerden elke maand een bingo. Onze bingomiddagen werden goed bezocht, gemiddeld kunnen we zo’n 75 mensen begroeten. De bingo is voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de contributie die de leden betalen.
Ombudsteam.
We werken momenteel met een ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty van Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle gevallen kunnen ze leden die tegen problemen aanlopen verder helpen. We verzorgden, samen met de invulservice van het FNV, ook dit jaar wederom de belasting-invulservice. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.
Ook dit nog even.
Leden van de SVK krijgen reductie bij voorstellingen in de Halle. Na een wat weifelende start wordt hier nu steeds meer gebruik van gemaakt: in 2018 waren dit er 32. We meldden ons ook weer aan voor de Rabobank Clubkas Campagne. Er werden iets minder stemmen op onze vereniging uitgebracht dan vorig jaar, maar het extraatje wat op onze rekening werd gestort is toch altijd weer meegenomen.
Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur, met een tevreden gevoel terug kijkt op een geslaagd jaar. Met plezier en trots kijk ik terug op hetgeen we in 2018 gerealiseerd hebben. Er is heel wat werk verzet om alles in goede banen te kunnen leiden. We hebben een actief bestuur en hard werkende vrijwilligers. Op deze dames en heren doen we nooit tevergeefs een beroep. Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze plaats een welverdiende pluim op de hoed steken! Veel leden steken steeds vaker bij allerlei activiteiten even de handen uit de mouwen. Dat waarderen we zeer en zien we als een teken dat iedereen het beste voor heeft met onze vereniging. Ook van het jaar 2019 hopen wij weer een succesvol jaar te maken!
Rien de Regt, voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.