Geen foto beschikbaar...

Jaarverslag 2020


Nederland werd getroffen door de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen Nederland. We hebben te maken met een pandemie. In maart 2020 brak het coronavirus wereldwijd in alle hevigheid los. Heel de wereld werd getroffen door deze onzichtbare vijand. Een vijand die zich niets van landsgrenzen aantrekt. Dus ging de wereld op slot. Dat had natuurlijk ook voor onze vereniging enorme consequenties. Na 1 april werden alle activiteiten stil gelegd. Voor iedereen een hard gelag. Vooral de mensen waar wij ons voor inzetten kwamen steeds meer in een isolement.
Op 1 januari 2020 stonden er bij onze afdeling 297 leden ingeschreven. In 2020 kwamen er 12 nieuwe leden bij, 12 leden zegden hun lidmaatschap op. In 2020 overleden er 7 leden.
Activiteiten.
Toch hadden we eind maart al vier activiteiten achter de rug. In chronologische volgorde zal ik ze de revue laten passeren. Onze Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 15 januari was een groot succes. Heuzinkveld Humoristische Proeverij vermaakte de aanwezigen met prachtige anekdotes. In de pauze kon het proeven van de likeuren, advocaatjes en jenevers beginnen. Eerst was er nog wat schroom bij de mensen, maar toen die was overwonnen was het dringen geblazen bij de tafels. Goed gemutst gingen de aanwezigen huiswaarts. Op woensdag 12 februari brachten we een bezoek aan Anytime Fitness Axel. We kregen een indruk van de mogelijkheden die deze sportschool allemaal te bieden heeft. Voor alle leeftijden is daar wel iets te doen, zeker ook voor senioren. Na een interessante inleiding konden we de sportschool bezoeken. We maakten kennis met alle attributen die in de sportschool staan opgesteld. Woensdag 4 maart was Carla Huys van Lamont Products en Cosmetics op bezoek. Maar liefst 50 mensen hingen aan haar lippen. Er werden heel wat producten besteld. De aflevering van de producten werd even een probleem, want de grens tussen Nederland en België werd hermetisch afgesloten. Op dinsdag 7 juli waren de scherpe kantjes er even van af en was Carla Huys in staat de bestellingen alsnog af te geven. Op donderdag 12 maart vond de voorjaarsbrunch plaats. Nog net op tijd. Er waren 107 mensen aanwezig. Zij genoten van een heerlijk koud buffet, verzorgd door Bucky’s Catering. We hielden ook een gratis bingo. Tanny Nuyten en Jo Picavet gingen er met de prijs van € 15,00 vandoor. Eerlijk verdeeld over beide seksen...... Bestuur en vrijwilligers. Het bestuur vergadert in principe elke 1e en 3e vrijdag van de maand. Maar daar kwam dit jaar natuurlijk ook niet veel van terecht. Het bestuur kwam vier keer bij elkaar, het bestuur en de vrijwilligers kwamen drie keer bijeen. Zo konden we in ieder geval de vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen op de voet volgen. Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We doen nooit tevergeefs een beroep op onze negen ‘officiële’ vrijwilligers. We konden het financiële jaar met een klein negatief saldo afsluiten. Veel geld kwam er niet binnen, hele grote uitgaven waren er ook niet. We zitten er nog steeds warmpjes bij. Dat is onze penningmeester wel toevertrouwd.
Jaarvergadering.
Onze algemene ledenvergadering zou 15 april jl. plaats vinden. Maar die moesten we uitstellen. We dachten dat we in september/oktober de vergadering opnieuw zouden kunnen uitschrijven. Maar fysiek vergaderen zat er in 2020 toch niet meer in. Daarom stuurden we onze leden via Nieuwsbrief 5, jaargang 4 de agenda en onderliggende stukken toe. De leden hadden tot 1 oktober 2020 de tijd om op deze stukken te reageren. Dhr. Wim Sinke stelde zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie. Verder kwamen er op deze stukken geen reacties binnen. Nieuwsbrief. In 2020 kwamen er zeven Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds weer opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. Als u de Nieuwsbrief via de mail ontvangt, hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de Nieuwsbrief in frisse kleuren. En het scheelt ons heel wat portokosten. Dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u aangeeft de Nieuwsbrief via de mail te willen ontvangen.
Website
We zijn erg trots op onze website. Deze ziet er prima uit en is altijd up-to-date. Anneke Langen beheert deze website met hart en ziel. Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt ervoor dat de lezers een indruk krijgen van de uitvoering van bijna al onze activiteiten.
Bingo.
We organiseren elke 4e vrijdag van de maand een bingo. Nu kwamen we niet verder dan twee bingomiddagen. Jammer voor de trouwe bezoekers, voor wie de bingomiddagen een welkome afwisseling vormen. Ook is de bingo voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de contributie die de leden betalen. Gemiddeld bezoeken zo’n 65 mensen de bingomiddagen. Rabo ClubSupport.
De Rabo Clubsupport heeft voor onze vereniging € 295,56 opgebracht. Daar zijn we heel tevreden mee. Het uitbrengen van een stem ging anders dan anders. Voorheen kregen de leden van de Rabobank een stemkaart met een code. Nu kon je alleen maar je stem uitbrengen als je een onlinebankieren-overeenkomst had. Voor sommigen leverde dat toch nog wel wat vragen/problemen op. Mede daarom zijn we dik tevreden met het resultaat. Ombudsteam.
We werken met een goed draaiend ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty van Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle gevallen kunnen ze de leden, die tegen problemen aanlopen, verder helpen. We verzorgden ook dit jaar wederom de belastinginvulservice. Hiervan werd volop gebruik gemaakt. Jaarafsluiting.
Om onze leden een hart onder de riem te steken, boden we hen in december een attentie aan in de vorm van een doosje bonbons van Chocolaterie Mauritsz, voorzien van ons logo. Echtparen kregen een doosje bonbons en een fles wijn. Deze attentie werd zo veel als mogelijk persoonlijk aan onze leden overhandigd. Er was ook een kerstwens bijgevoegd. Zo probeerden we dit gekke, onplezierige jaar toch nog met een positieve twist af te sluiten. Uit de vele reacties bleek dat dit gebaar bijzonder op prijs werd gesteld. Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur en de vrijwilligers, met een gemengd, maar toch tevreden gevoel terugkijkt op het afgelopen jaar. Ondanks het feit dat we niet veel konden organiseren stonden de bestuursleden en de vrijwilligers altijd vol enthousiasme klaar als er iets gedaan moest worden. We doen op deze mensen nooit tevergeefs een beroep. Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze plaats hartelijk dankzeggen en een welverdiende pluim op de hoed steken! Van het jaar 2021 hopen we een succesvol jaar te maken. Maar daarvoor zal het Covid-19 virus toch terug in het hok gedreven moeten worden. Maar dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebben..... Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.