Geen foto beschikbaar...

Jaarverslag 2019


Een wedstrijd wordt vaak in de laatste minuut beslist. Ook wij bereikten net voor de jaarwisseling een mijlpaal: we konden het 300e lid inschrijven. Naar dat moment hadden we jaren uitgekeken, de magische grens werd eindelijk overschreden. Antoine de Coninck uit Sas van Gent was de gelukkige. Hij werd natuurlijk door het bestuur in het zonnetje gezet. Als de kruitdampen aan het eind van het jaar zijn opgetrokken en de ledenadministrateur alle gegevens verwerkt heeft, blijkt dat de teller weer gezakt is tot onder de 300. Maar het zal nu niet tot aan het eind van het jaar duren voor we deze grens wederom overschrijden. Ook het jaar 2019 was weer een jaar vol activiteiten, die bijna allemaal vlekkeloos verliepen. We hoorden over het algemeen alleen maar positieve geluiden. Op 31 december 2019 stonden er bij onze afdeling 295 leden ingeschreven. Er kwamen 38 nieuwe leden bij, er waren helaas 6 opzeggingen en 6 leden overleden in 2019.
Bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur vergaderde elke 1e en 3e vrijdag van de maand. We zijn een actieve vereniging, waar veel activiteiten plaats vinden. Daarom is het belangrijk dat we regelmatig de ‘koppen’ bij elkaar steken. Het bestuur is voltallig en bestaat uit zeven personen. We doen nooit tevergeefs een beroep op onze negen ‘officiële’ vrijwilligers. We konden het financiële jaar met een klein negatief saldo afsluiten, de penningmeester beheert de kas op professionele wijze.
Themamiddagen.
Op 16 januari hadden we onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Het glas werd geheven op een nieuw succesvol jaar voor de Seniorenvereniging Kanaalzone. Jos Thomasse verzorgde de hilarische conference ‘Zoete koek’. Het was een leuk programma over onze Nederlandse taal en daarin veelvuldig gebruikte spreekwoorden en gezegden als onderwerp. De soms onverwachte herkomst en het goed of fout gebruiken ervan leidt vaak tot komische misvertanden. Op 7 februari organiseerden we een lezing, getiteld ‘Laat je niet kisten door de commercie’. Het ging over het verzorgen van een mooie uitvaart voor elk budget. De lezing werd gehouden door Marieke Henselmans. Daarna kwam Ilja Verstraten aan het woord. Zij heeft zich gespecialiseerd in het fotograferen bij uitvaarten. We maken foto’s van alle belangrijke gebeurtenissen in ons leven, toch denken we er niet aan om foto’s te maken bij een uitvaart. Op 6 maart was Carla Huys van de firma Lamont te gast. Zij vertelde de aanwezigen alles over milieuvriendelijke onderhouds- en verzorgingsproducten op basis van zuivere paardenmelk. Iedereen was op deze middag welkom, zonder koopverplichting. Woensdag 11 september stond ‘Valpreventie’ op de rol. Carien Wijna, wijkverpleegkundig bij Buurtzorg, bijgestaan door twee collega’s, vertelde over de meest voorkomende oorzaken dat senioren vallen. En hoe vallen voorkomen kan worden. Na dit serieuze gedeelte zorgde Luciano ervoor dat de zinnen even verzet konden worden. Alleen gingen de voetjes niet van de vloer….. De themamiddag op 23 oktober stond in het teken van Ergotherapie. Mariska Dieleman en Nicole Beemsterboer van Praktijk Ergotherapie Terneuzen vertelden wat deze therapie inhoudt. Voor het muzikale intermezzo zorgde Fabrice Lottin uit Westdorpe en hij kreeg zowaar de mensen in de polonaise! Alle themamiddagen werden goed bezocht, gemiddeld waren er zo’n 80 mensen aanwezig. Tenslotte werd op 21 november een gezellige middag in de grote zaal van de Halle gehouden. Het trio ‘Muzikaal Theater aan Huis’ maakte met ons een muzikaal reisje door Europa. Het thema luidde: ‘Muziek is een feest van herkenning’. Een mooie afsluiting van het jaar 2019. Alle activiteiten hebben naast een bindend ook een ledenwervend karakter. Tegen betaling van een kleine bijdrage kunnen daarom ook niet-leden onze bijeenkomsten bezoeken.
Busreizen.
We begonnen het jaar flitsend: op zondag 13 januari bezochten we CineCity in Vlissingen om het Nieuwjaarsconcert van André Rieu vanuit de Town Hall in Sydney live op het enorme witte doek mee te maken. Een Nieuwjaarsconcert in zomerse sferen. Dat maken wij op dit continent niet vaak mee….. Op dinsdag 14 mei stond de volgende reis op het programma. We legden eerst aan bij museum ‘De Porceleijne fles’ in Delft. Daar konden we genieten van Delftsblauw aardewerk. Na een heerlijke lunch vertrokken we naar Den Haag. Daar maakten we een rondrit door de Hofstad, vervolgens kon een ieder even vrij rondlopen om te kijken of er nog ministers of kamerleden gescoord konden worden. In de meeste gevallen was de drang naar het bezetten van een terrasstoel groter. In Familyland te Hoogerheide vond het afsluitende diner plaats. We hebben al eens overwogen om het diner bij een dergelijke reis achterwege te laten om de prijs wat te drukken. Maar van de deelnemers horen we elke keer weer dat ze het diner juist een gezellige afsluiting van de dag vinden. Eén van de krenten uit de pap. Dus….. Donderdag 3 oktober organiseerden we een reis naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Dit museum is sinds 2001 gevestigd in de caissons die zijn gebruikt om het laatste dijkgat van de Watersnood van 1 februair 1953 te sluiten. Het werd een indrukwekkende middag. We kunnen terugzien op drie geslaagde reizen. De bussen waren steeds tot de laatste plaats bezet.
Drie andere activiteiten.
Op woensdag 3 juli organiseerden we onze traditionele fietstocht. Het was prachtig fietsweer. En dat was te merken aan het aantal deelnemers: 225 mensen schreven zich voor de tocht in. De rit was ongeveer 40 km en voerde onder meer langs ‘de Dodendraad’. Op donderdag 7 november hadden we een noviteit: bowlen bij de Bourgondiër. Dat was zonder meer een succes. Iets om op ons programma te houden. Bram van de Velde werd officieus kampioen bij de heren, Anny Pieters ging bij de dames met de eer strijken. Op zaterdag 5 oktober vond het Festival ‘Voor Altied Jong’ in het centrum van Axel plaats. Wij waren daar ook met een stand vertegenwoordigd en we hebben vele prettige gesprekjes kunnen voeren met mensen die langs kwamen. En zij smulden van de Chocolate Chip Cookies die Anneke Langen had gebakken.
Jaarvergadering.
De jaarvergadering vond op 17 april plaats. Dick Boon was periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Hij ontving uit handen van de voorzitter een attentie voor het werk dat hij voor de SVK had verricht. Hij gaat verder als vrijwilliger. In zijn plaats werd Bram van de Velde gekozen. Jetty van Dorsselaer was aftredend en werd bij acclamatie herkozen. Suzan Verlinde stopte met haar vrijwilligerswerk voor de SVK. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze vereniging. Uit handen van de voorzitter ontving zij een prachtig boeket en een cadeaubon. Gelukkig konden we een nieuwe vrijwilliger verwelkomen in de persoon van Bea de Caluwé. Na het huishoudelijk gedeelte gaf een medewerker van Diederik Reizen een presentatie over meerdaagse reisbestemmingen die zij organiseren. Tussen de middag gebruikten we de lunch. Bestuur en vrijwilligers hadden alles uit de kast gehaald om weer iets lekkers op tafel te toveren. Zij slaagden met vlag en wimpel. Na de lunch was het de beurt aan Zuinige Maria. Zij heeft een gouden hart, maar is hopeloos ouderwets. Tot grote ergernis van haar kinderen. Maria heeft slechte tijden meegemaakt en daarom heeft ze nogal wat moeite om zich aan te passen aan de hedendaagse levensstijl. Maria’s zuinige eigenschap maakt van haar een lachwekkende karikatuur, maar toch even bedenken hoe de moeders vroeger ‘recycleerden’ nog voor het woord werd uitgevonden. Het werd een hilarische middag en bij velen biggelden de tranen over de wangen. Niet van verdriet…….
Voor- en najaarsdiner.
Voor het eerst organiseerden we een voorjaarsbrunch. Dit naar aanleiding van een enquête die we in 2018 hadden uitgezet. Daaruit kwam naar voren dat velen ook wel iets voelden voor een brunch. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en we pakten dit meteen op. Op donderdag 28 maart vond deze brunch plaats en werd verzorgd Bucky’s Catering. Gezien het aantal aanmeldingen was dit zeker een succes te noemen. Op vrijdag 13 december verzorgde Moy Fa het najaarsdiner. Ook hiervoor was de belangstelling weer overweldigend. De diners worden gemiddeld door zo’n honderd leden bezocht.
Nieuwsbrief.
In 2019 kwamen er zeven Nieuwsbrieven uit. Elke keer een heel karwei, maar het lukt toch steeds weer opnieuw tijdig een Nieuwsbrief van de persen te laten rollen. Als u de Nieuwsbrief via de mail ontvangt, hebt u hem eerder dan via de post. Bovendien hebt u dan de Nieuwsbrief in frisse kleuren. En het scheelt ons heel wat portokosten. Dus wij zouden het zeer op prijs stellen als u aangeeft de Nieuwsbrief via de mail te willen ontvangen.
Website.
We zijn erg trots op onze website. Deze ziet er prima uit en is altijd up-to-date. Anneke Langen beheert deze website met hart en ziel. Onze huisfotograaf Jaap Overdulve zorgt er voor dat de lezers een indruk krijgen van de uitvoering van bijna al onze activiteiten.
Bingo.
We organiseerden elke 4e vrijdag van de maand een bingo. Onze bingomiddagen werden goed bezocht, al liep het bezoekersaantal wat terug. Gemiddeld konden we zo’n 65 mensen begroeten. De bingo is voor ons een belangrijke bron van inkomsten, naast de contributie die de leden betalen. Ombudsteam.
We werken momenteel met een ombudsteam. Dit team bestaat uit Kitty van Waesberghe, Jetty van Dorsselaer en Anneke Langen. Er wordt vaak een beroep gedaan op dit team. In bijna alle gevallen kunnen ze leden die tegen problemen aanlopen verder helpen. We verzorgden ook dit jaar wederom de belasting-invulservice. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.
Ook dit nog even.
Leden van de SVK krijgen reductie bij voorstellingen in de Halle. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. In 2019 waren dit er 23. We meldden ons ook weer aan voor de Rabo Clubsupport. Meer mensen dan vorig jaar brachten hun stem uit op de Seniorenvereniging Kanaalzone. Dat leverde maar liefst iets meer dan € 400 op. Dat is een resultaat waar we zeer gelukkig mee zijn. Alle mensen die aan onze vereniging gedacht hebben wil ik hartelijk dank zeggen!
Tot slot.
Wij hopen dat u, net als het bestuur, met een tevreden gevoel terug kijkt op een geslaagd jaar. Met plezier en trots kijk ik terug op hetgeen we in 2019 gerealiseerd hebben. Er is heel wat werk verzet om alles in goede banen te kunnen leiden. We hebben een actief bestuur en hard werkende vrijwilligers. Op deze dames en heren doen we nooit tevergeefs een beroep. Met deze mensen is het bijzonder plezierig en inspirerend werken. Daarom wil ik hen vanaf deze plaats een welverdiende pluim op de hoed steken! Veel leden steken steeds vaker bij allerlei activiteiten even de handen uit de mouwen. Dat waarderen we zeer en zien we als een teken dat iedereen het beste voor heeft met onze vereniging. Ook van het jaar 2020 hopen wij weer een succesvol jaar te maken!
Rien de Regt,
voorzitter Seniorenvereniging Kanaalzone.