Geen foto beschikbaar...

Bestuursleden

  • Rien de Regt: voorzitter, reserve notulist, telefoonnummer 06-51084943.
  • Geleijn Kaijser: penningmeester, fiets- en wandelroutes, telefoonnummer 06-53116199.
  • Anneke Langen: secretaris, ledenadministrateur, webmaster, contactpersoon voor media, lid Ombudsteam SVK, gsm: 06-19282719.
  • Kitty van Waesberghe: vice-voorzitter, contactpersoon belastingservice, lid Ombudsteam SVK,
    organisatie reizen. telefoonnummer 0115-565027, 06-40256578.
  • Jetty van Dorsselaer: lid, loterijen, lid Ombudsteam SVK, organisatie reizen,
    openen/sluiten bijeenkomsten bij afwezigheid voorzitter, telefoonnummer 0115-564206.
  • Bram van de Velde: lid, ontwerpen quiz, fiets- en wandeltochten, puzzels.
Deze bestuursleden zijn vrijwilligers. Buiten de bestuursleden zijn ook nog andere vrijwilligers actief. Dit varieert van leden die regelmatig bereid zijn om een handje toe te steken tot vrijwilligers die altijd paraat staan als er een beroep op hen gedaan wordt. Het bestuur en de leden zijn bijzonder blij met alle hulp!